استرالیا به دنبال راه اندازی گروه مرجع برای مقابله با کپی رایت از طریق هوش مصنوعی هستند

استرالیا به دنبال راه اندازی گروه مرجع برای مقابله با کپی رایت از طریق هوش مصنوعی هستند


برخی کشورهای شناخته شده در صنعت هوش مصنوعی نظیر استرالیا اخیرا اقداماتی را به عنوان زیر ساخت اماده سازی نموده اند تا از طریق آن به راهکارهای جلوگیری از سوء استفاده هوش مصنوعی در زمینه کپی رایت دسترسی پیدا کنند.

مارک دریفوس دادستان کل استرالیا اخیرا یک ایده ای را مطرح نموده که با استفاده از آن میتوان سوء استفاده های ناشی از هوش مصنوعی در زمینه کپی رایت را تا حدود بسیاری کنترل کرد. در واقع موضوع آثار هوش مصنوعی نشان دهنده آن بوده که به طور بالقوه این فناوری حق نسخه برداری را نقص میکند و هنوز هم چندین فروشگاه مطرح جهانی از هوش مصنوعی برای سوء استفاده های خود استفاده میکنند.

تعاملات کاربران و بکارگیری هوش مصنوعی در زمینه های مختلف شاید برای رشد کسب و کارها مفید باشد ولی از سمت دیگر از به درستی از آن استفاده نشود شاهد ویرانی های بسیاری خواهیم بود که یکی از مهم ترین آنها بخش کپی رایت بوده است. به تازگی استرالیا به سمت وضع نمودن قوانین جدیدی رفته است تا با استفاده از آنها بتواند در برابر سوء استفاده های هوش مصنوعی برای کپی رایت ایستادگی کند. اگر این قانون به طور عمومی بکارگیری و پیاده سازی شود قطعا شاهد محدودیت های بسیاری از هوش مصنوعی در فروشگاه و زمینه های دیگر خواهیم بود و دولت استرالیا به شکل بهتری میتواند آنرا برای آینده کنترل کند.

منتخب کاربران