استفاده از مشاور مالیاتی 💼را جدی بگیرید! + شرح وظایف

استفاده از مشاور مالیاتی 💼را جدی بگیرید! + شرح وظایف


به نظر شما کدام یک از پاسخ‌هایی که در جدول زیر آمده درست است؟

یک سوال ساده درباره مشاور مالیاتی
1 هر مشاور مالیاتی یک حسابدار است؟ یا حسابداری بلد است؟
2 هر حسابداری مشاور مالیاتی می‌دهد! یا می‌تواند مشاور مالیاتی بدهد!

بگذارید قبل از بررسی جدول بالا یک نکته را نکته را بگوییم. در واقع یک سوال مهم‌تر از اینکه چگونه مشاور مالیاتی شویم این است که آیا الزاما هر مشاور مالیاتی، یک حسابدار است؟ یا هر حسابداری یک مشاور مالیاتی است؟

لزوما خیر، در واقع می‌توان گفت هر مشاور مالیاتی حسابداری بلد است، اما حتما حسابدار نیست، حتی می‌تواند آنگونه که حسابدارها به چم و خم کار احاطه دارند نبوده، بلکه فقط کلیاتی را بداند اما در امور مالیاتی به واسطه تجربه ماهر باشد.

با این حال یک مشاور مالیاتی اگر در پیشینه خود سابقه حسابداری داشته باشند، قطعا موفق‌تر خواهند بود و باید قبول کنیم در شرح وظایف مشاور مالیاتی اگر جای حسابداری خالی باشد یک نکته منفی خواهد بود.

از نکات بالا نتیجه می‌گیریم، یک مشاور مالیاتی حتما بهتر است حسابداری بلد باشد (هرچند اگر حسابدار نبوده باشد که خیلی بعید است!) اما وظایف مشاور مالیاتی قطعا با یک حسابدار متفاوت است و بلکه می‌توان گفت سنگین‌تر است.

مشاور مالیاتی باید در زمینه پیگیری پرونده‌های مالیاتی تجربه زیادی داشته باشد تا بتواند به خوبی وظایف خود را انجام دهد. همچنین لازم است این افراد از آخرین قوانین، بخش نامه و آیین نامه مالیاتی و استانداردهای سازمان حسابرسی آگاهی کافی داشته باشند.

شاید کمتر کسی درباره سایر توانمندی‌های یک مشاور مالیاتی بداند، اما این فرد صرفا درباره مالیات به شما مشاوره نمی‌دهد، سایت the street درباره سایر وظایف یک مشاور مالیاتی می‌نویسد: «به غیر از اظهارنامه مالیاتی واقعی، یک مشاور مالیاتی همچنین می تواند افراد و مشاغل را به سمت جابجایی پول با مزیت مالیاتی در زمینه های کلیدی مانند بازنشستگی، برنامه ریزی املاک، مدیریت سرمایه گذاری و برنامه ریزی کسب و کار کوچک هدایت کند.»