افعال لازم و متعدی در انگلیسی – توضیح + مثال، تمرین و تلفظ صوتی – فرادرس

افعال لازم و متعدی در انگلیسی – توضیح + مثال، تمرین و تلفظ صوتی – فرادرس

[ad_1]

فعل در زبان انگلیسی یکی از اجزای اصلی جمله به شمار می‌‌‌آید و می‌تواند نقش‌های مختلفی بپذیرد. از این رو، فعل‌های انگیسی در دسته‌بندی‌های مختلفی قرار می‌گیرند. در یک دسته‌بندی می‌توان با توجه به مفعول، آن‌ها را به دو دسته لازم و متعدی تقسیم کرد. «افعال لازم» (Intransitive Verbs) به مفعول نیاز ندارند، درحالی‌که «افعال متعدی» (Transitive Verbs) به مفعول نیاز دارند تا معنی جمله کامل شود. در این نوشته از «مجله فرادرس» قصد داریم با افعال لازم و متعدی در انگلیسی آشنا شویم و به کمک مثال و تمرین، کاربردهای آن‌ها را بررسی کنیم. در ابتدای مطلب تعریفی از افعال لازم و متعدی خواهیم داشت و سپس جدولی ارائه می‌دهیم که فرق بین افعال لازم و متعدی را نشان می‌دهد. در ادامه، به ساختار این دو فعل اشاره خواهیم کرد. از دیگر مواردی که در این مطلب به بررسی آن‌ها می‌پردازیم، افعال عبارتی است که به دو شکل لازم و متعدی در زبان انگلیسی کاربرد دارند. همچنین برخی از اشتباهات رایج گرامری در رابطه با نحوه استفاده از افعال لازم و متعدی را توضیح می‌دهیم و بخشی را به قوانین افعال لازم و متعدی در انگلیسی اختصاص می‌دهیم. در انتهای مطلب نیز برای درک بهتر و ارزیابی نحوه عملکرد خود، تمرین‌هایی همراه با پاسخ ارائه شده است.

افعال لازم و متعدی در انگلیسی

«فعل‌» (Verb) یکی از اجزای کلام در انگلیسی است که عمل یا موقعیتی را بیان می‌کند. به بیان ساده‌تر، فعل نشان می‌دهد که فاعل مشغول انجام چه کاری است. برای مثال، در جمله «مریم رفت»، فعل جمله «رفت» است که در زمان گذشته ساده انگلیسی به کار رفته است و نشان می‌دهد فاعل، یعنی «مریم»، چه کاری انجام داده است. از فعل می‌توانیم برای توصیف انواع زمان‌های انگلیسی کمک بگیریم. زبان انگلیسی از سه زمان اصلی گذشته، حال و آینده تشکیل شده و هر یک زیرمجموعه‌های خود را دارند. نقش فعل در جمله این است که مشخص کند زمان‌ جمله چیست و درواقع یکی از مشخصه‌های اصلی تعیین‌کننده زمان در جملات انگلیسی است.

فعل در زبان انگلیسی نقش‌های مختلفی دارد و بر همین اساس در تقسیم‌بندی‌های گوناگونی قرار می‌گیرد. در یک دسته‌بندی به عنوان «فعل حرکتی» (Action Verb) و «فعل حالتی» (State Verb) مشخص می‌شود. در دسته‌بندی دیگری می‌توانیم فعل را به دو شکل «فعل باقاعده» (Regular Verb) و «فعل بی‌قاعده» (Irregular Verb) تقسیم کنیم. یا می‌توانیم به «فعل اصلی» (Main Verb) و «فعل کمکی» (Auxiliary Verb) اشاره کنیم. یکی از تقسیم‌بندی‌های فعل انگلیسی به صورت «فعل لازم» (Transitive Verb) و «فعل متعدی» (Intransitive Verb) است. در آموزش‌های قبلی «مجله فرادرس» به طور کامل درباره انواع فعل و دسته‌بندی آن‌ها توضیح دادیم. در این مطلب قصد داریم افعال لازم و متعدی در انگلیسی را به طور کامل و با مثال تعریف کنیم و نقش‌های هر یک را در جمله توضیح دهیم. اما قبل از هر چیز باید بدانیم که به چه فعل‌هایی لازم و به چه فعل‌هایی متعدی گفته می‌شود.

در یک تعریف ساده، فعل لازم – که به آن فعل ناگذر نیز گفته می‌شود – فعلی است که به مفعول نیازی ندارد، اما فعل متعدی – که به آن فعل گذرا نیز گفته می‌شود – به مفعول نیاز دارد تا معنی کاملی را منتقل کند. دو مثال زیر را با هم مقایسه کنید.

She bought a new laptop.


او لپ‌تاپ جدیدی خرید.

The sun set behind the mountains.


خورشید پشت کوه‌ها غروب می‌کند.

در مثال اول، «bought» فعل متعدی است، زیرا به مفعول نیاز دارد که «a new laptop» است. جمله را بدون مفعول تصور کنید: «او خرید.» بدون شک این سوال برای ما پیش می‌آید که او چه چیزی خرید. بنابراین، بدون مفعول جمله کامل نیست و برای این‌که جمله معنی پیدا کند، باید از مفعول کمک بگیریم. اما در مثال دوم، «sets» به عنوان فعل لازم ظاهر شده است و به‌تنهایی معنی جمله را کامل می‌کند و به مفعول نیازی ندارد. «the sun» نیز فاعل جمله انگلیسی است و به‌تنهایی به عنوان انجام‌دهنده عمل به کار رفته است. دو مثال دیگری را در نظر بگیرید.

He ate a delicious cookie.


او کیک خوشمزه‌ای خورد.

The bird sings sweetly.


پرنده با ملاحت آواز می‌خواند.

در مثال اول، «ate» فعل متعدی و مفعول آن «a delicious cookie» است. در مثال دوم، «sings» فعل لازم است، زیرا عمل آواز خواندن را توصیف می‌کند و به مفعول نیازی ندارد، «the bird» به عنوان فاعل جمله، عمل آواز خواندن را انجام می‌دهد.

اکنون که با تعریف افعال لازم و متعدی در انگلیسی آشنا شدیم، می‌توانیم ساختار و کاربرد آن‌ها را بهتر درک کنیم. در ادامه، هر یک از افعال لازم و متعدی در انگلیسی را جداگانه و با جزئیات بیشتر بررسی خواهیم کرد.

افعال متعدی

«فعل متعدی» (Transitive Verb) به فعلی گفته می‌شود که به مفعول نیاز دارد تا معنی جمله را کامل کند و کار بر روی فعل واقع شود. به شکل درست و نادرست مثال زیر توجه کنید.

Correct: The speaker discussed different marketing strategies in the video.


Incorrect: The speaker discussed in the video.

درست: گوینده در ویدئو درباره راهکارهای بازاریابیِ مختلفی بحث کرد.

(فعل «discuss» در این مثال، به مفعول نیاز دارد و باید به این نکته اشاره کنیم که گوینده درباره چه چیزی بحث کرده است تا معنی و ساختار جمله کامل شود.)

در ادامه می‌توانید چند مثال دیگر با برخی از افعال متعدی رایج را مشاهده کنید. سعی کنید در هر جمله مفعول را تشخیص دهید.

The instructor addressed the student’s question.


استاد به سوال دانشجو پاسخ داد.

Miriam borrowed the methodology book from her classmate because she lost her own book.


«ماریام» کتاب روش‌شناسی را از هم‌کلاسی‌اش به امانت گرفت، زیرا کتاب خودش را گم کرده بود.

Can you bring your copy of the textbook to our study group meeting?


آیا می‌توانید نسخه‌ای از کتاب درسی خود را به جلسه گروهی بیاورید؟

Samuel gave the gift to his sister.


«ساموئل» هدیه را به خواهرش داد.

The committee members will raise money for the new project.


اعضای انجمن برای پروژه جدید پول جمع‌آوری خواهند کرد.

افعال لازم

فعل لازم به فعلی گفته می‌شود که به مفعول مستقیم نیاز ندارد و می‌تواند اسم انگلیسی، ضمیر انگلیسی یا عبارت اسمی باشد که به شخص یا چیزی اشاره می‌کند که عمل بر روی آن صورت گرفته است. برای مثال، فعل «yawn» به معنی «خمیازه کشیدن» یک فعل لازم به شمار می‌رود، زیرا به هیچ مفعولی نیاز ندارد و می‌توانیم بگوییم که «او خمیازه کشید». اما برعکس آن، فعل متعدی باید مفعول مستقیم داشته باشد، زیرا همان‌طور که اشاره کردیم، بدون مفعول مستقیم جمله کامل نیست و معنی نمی‌دهد. فعل «hold» به معنی «نگه داشتن» را در نظر بگیرید. اگر بخواهیم صرفاً از این فعل در جمله استفاده کنیم و مفعولی به همراه آن نیاید (او نگه می‌دارد)، بدون شک این سوال برای ما پیش می‌آید که او چه چیزی را نگه می‌دارد. بنابراین، جمله بدون مفعول کامل نیست. پس بهتر است جمله را به شکل زیر بنویسیم:

Bill holds a book.


«بیل» کتابی در دست دارد.

در این مثال، «book» به عنوان فعل متعدی به کار رفته است. برخی از فعل‌ها می‌توانند هم متعدی و هم لازم باشند که به «Context» بستگی دارد. به چند مثال دیگر با افعال لازم توجه کنید.

Paul is leaving.


«پال» دارد می‌رود.

David chews loudly.


«دیوید» با صدای بلند می‌جود.

Kendra walked through the park.


«کندرا» به طرف پارک قدم زد.

برای این‌که بدانیم چگونه باید از افعال لازم در جمله استفاده کنیم، باید قبل از هر چیز به این نکته توجه داشته باشیم که فاعل و فعل در جمله باید با هم مطابقت داشته باشند و همچنین با توجه به زمان، صرف فعل در جمله به شکل درستی انجام شود. برخی از فعل‌ها هیچ‌وقت با مفعول همراه نمی‌شوند، اما می‌توانیم بعد از آن‌ها از «معرف‌های اسمی» (Determiners) کمک بگیریم، نظیر قیدهای انگلیسی، عبارت‌های قیدی و عبارت‌های حرف اضافه‌ای. به مثال‌های زیر توجه کنید.

Samuel jumped.


«ساموئل» پرید.

Leonardo is sleeping soundly.


«لئوناردو» در خواب عمیقی است.

Maria exercises as often as she can.


«ماریا» هر زمان که بتواند ورزش می‌کند.

Lisa will play in the garden.


«لیسا» در باغ بازی خواهد کرد.

ممکن است از خودتان بپرسید که مفعول مستقیم چیست. در این آموزش از مجموعه آموزش‌‌های زبان انگلیسی «مجله فرادرس»، به طور کامل به تعریف مفعول مستقیم و تفاوت آن با مفعول غیرمستقیم اشاره خواهیم کرد. اما در این بخش، اشاره کوتاهی به مفعول مستقیم خواهیم داشت که در درک بهتر افعال لازم به شما کمک خواهد کرد. همان‌طور که می‌دانیم، فعل لازم نمی‌تواند مفعول مستقیم داشته باشد. مثال زیر را در نظر بگیرید.

He laughed.


او خندید.

(«laughed» در این مثال فعل لازم است و بعد از آن هیچ مفعولی نیامده است. جمله در این حالت کامل است و در ترجمه فارسی آن نیز مشخص است که معنی کاملی دارد.)

مثال دیگری را در نظر بگیرید.

He told a joke.


او لطیفه‌ای تعریف کرد.

(«told» در این مثال فعل متعدی و مفعول مستقیم آن «a joke»‌ است. اگر مفعول را حذف کنیم، جمله به صورت «او گفت» ترجمه می‌شود و بلافاصله این سوال برای ما پیش می‌آید که او چه چیزی گفت. بنابراین اگر مفعول را از جمله برداریم، دیگر جمله کامل نیست و باید به آن چیزی اضافه کنیم که تا معنی کاملی را منتقل کند.)

پس مفعول مستقیم را می‌توانید با توجه به فعل تشخیص دهید. یعنی می‌توانید فعل جمله را ببینید و سپس از خودتان بپرسید که «چه چیزی» یا «چه کسی» و در ادامه فعل را بیاورید (برای مثال می‌توانید بگویید او چه چیزی گفت). اگر با مطرح کردن این سوال به پاسخ مناسبی نرسیدید، یعنی بدون شک با فعل لازم سروکار دارید. دو مثال زیر و تحلیل هر یک را در نظر بگیرید.

He caught the bus after the party.


او بعد از مهمانی سوار اتوبوس شد.

(Q: Caught what? A: the bus.)

با مطرح کردن این سوال می‌توانید به این نتیجه برسید که فعلی که در این مثال به کار رفته است، فعل متعدی است و به مفعول مستقیم نیاز دارد.)

He disappeared after the party.


او بعد از مهمانی غیبش زد.

(Q: Disappeared what?)

این سوال معنی نمی‌دهد. یعنی در این مثال از فعل لازم استفاده شده است و به مفعول مستقیم نیازی ندارد.)

نکته اول: برخی از فعل‌های می‌توانند هم به عنوان فعل لازم و هم به عنوان فعل متعدی در جمله استفاده شوند، مانند فعل «set». دو مثال زیر را در نظر بگیرید.

She opened the book.


او کتاب را باز کرد.

(در این مثال، «opened» فعل متعدی است، زیرا مفعول مستقیم دارد که «the book» است.)

***

The door opens easily.


در به راحتی باز می‌شود.

(در این مثال، «open» فعل لازم است، زیرا به مفعول مستقیم نیاز ندارد، «the door» به‌تنهایی می‌تواند در نقش فاعل ظاهر شود که انجام‌دهنده عمل است.)

نکته دوم: افعال لازم هرگز به حالت مجهول در انگلیسی تبدیل نمی‌شوند، زیرا برای تبدیل شدن افعال معلوم به مجهول، باید مفعول جمله معلوم را به‌جای فاعل جمله مجهول قرار دهیم و افعال لازم چون به مفعول مستقیم نیاز ندارند، در نتیجه نمی‌توانند به مجهول تبدیل شوند. مثال‌های زیر و توضیحات هر یک را در نظر بگیرید.

Correct: She fell.


Incorrect: She was fallen.

او افتاد.

***

Correct: The event happened at 6 o’clock.


Incorrect: The event was happened at 6 o’clock.

رویداد ساعت ۶ رخ داد.

اکنون مثال فوق را با مثال زیر مقایسه کنید که با فعل متعدی به کار رفته است و شکل مجهول نیز دارد:

The man baked a cake.


معلوم: مرد کیک پخت.

***

A cake was baked by the man.


مجهول: کیک توسط مرد پخته شد.

لیست افعال لازم و متعدی در انگلیسی

تا به اینجای مطلب با افعال لازم و متعدی در انگلیسی آشنا شدیم و به کمک مثا‌ل‌های متنوع هر یک را به طور جداگانه بررسی کردیم. اما بهترین راه برای درک بهتر هر دو فعل، این است که با هم مقایسه شوند تا این تفاوت‌ها به طور کامل مشخص شود. در این بخش از مطلب، جدولی برای بررسی تفاوت بین افعال لازم و متعدی ارائه کرده‌ایم که می‌توانید آن‌ها را با هم مقایسه کنید.

فعل لازم فعل متعدی
نیازی به مفعول ندارد. به مفعول نیاز دارد تا معنی فعل یا عملی را کامل کند که فاعل انجام‌دهنده آن است.
ساختار جمله در حال کلی به شکل «subject + verb + complement»‌ است. ساختار جمله در حالت کلی به شکل «subject + verb + object»‌ است.
جمله‌ای که در آن از فعل لازم استفاده می‌شود، نمی‌تواند به حالت مجهول تغییر کند. جمله‌ای که از فعل متعدی استفاده می‌کند می‌تواند به مجهول تبدیل شود.
یا با «اضافه اسمی» (Adjunct) همراه می‌شود یا با «متمم» (Complement). با مفعول غیرمستقیم یا مفعول مستقیم همراه می‌شود.

برای هر یک از افعال لازم و متعدی که در جدول بالا به آن اشاره کردیم، می‌توانید مثال‌هایی را در ادامه مشاهده کنید که ترجمه و تلفظ صوتی آن‌ها نیز در اختیار شما قرار گرفته است.

She bought a new dress.


او لباس جدیدی خرید. (متعدی)

The cat caught the mouse.


گربه موش را دنبال کرد. (متعدی)

They built a bridge.


آن‌ها پُلی ساختند. (متعدی)

She gave her friend a gift.


او به دوستش هدیه‌ای داد. (متعدی)

The flowers blossomed beautifully.


گل‌ها به زیبایی شکوفه دادند. (لازم)

The bird sings in the morning.


پرنده صبح آواز می‌خواند. (لازم)

The sun sets in the west.


خورشید از غرب طلوع می‌کند. (لازم)

He ran quickly.


او سریع دوید. (لازم)

ساختار افعال لازم و متعدی در انگلیسی

افعال لازم و متعدی نیز مانند سایر فعل‌های انگلیسی ساختار خاصی دارند که در ادامه این مطلب از «مجله فرادرس» به آن‌ها به طور کامل اشاره خواهیم کرد.

افعال متعدی همان‌طور که اشاره شد، می‌توانند مفعول مستقیم بگیرند تا معنی کاملی پیدا کنند. ساختار جملاتی که در آن‌ها از فعل متعدی استفاده شده است، به شکل زیر تعریف می‌شود:

Subject + Transitive Verb + Direct Object

ابتدای این نوع جملات نیز مانند سایر جملات انگلیسی با فاعل شروع می‌شود. بعد از آن فعل متعدی می‌آید و چون به مفعول نیاز دارد، بعد از فعل از مفعول مستقیم استفاده می‌کنیم، مانند مثال زیر:

She read (transitive verb) a book (direct object).


او کتابی را خواند.

افعال لازم نیازی به مفعول مستقیم ندارند و ساختار آن‌ها با فاعل و فعل کامل می‌شود. بنابراین، خواهیم داشت:

Subject + Intransitive Verb

به مثال زیر دقت کنید تا با ساختار افعال لازم در قالب جمله بیشتر آشنا شوید.

He slept (intransitive verb).


او خوابید.

به چند مثال دیگر با افعال لازم و متعدی توجه کنید تا ساختار آن‌ها را بهتر متوجه شوید.

Dannie threw the ball.


«دنی» توپ را پرتاب کرد. (متعدی)

The comedian entertained the audience.


کمدین تماشاچیان را سرگرم کرد. (متعدی)

Kelly hikes.


«کلی» پیاده‌روی می‌کند. (لازم)

The mail carrier delivered a package yesterday.


پستچی دیروز بسته‌ای را تحویل داد. (متعدی)

The crowd applauded.


حضار تشویق کردند. (لازم)

Lily laughed.


لیلی خندید. (لازم)

The kids jumped.


بچه‌ها پریدند. (لازم)

It was so cute when the baby sneezed.


خیلی بامزه بود که نوزاد عطسه کرد. (لازم)

تشخیص مفعول در افعال متعدی

در نظر داشته باشید که وقتی فعل متعدی در جمله به کار می‌رود، مفعول می‌تواند به دو شکل مستقیم و غیرمستقیم به کار برود. برخی از جملات انگلیسی دو مفعول دارند، مفعول مستقیم و مفعول غیرمستقیم. در این بخش از مطلب افعال لازم و متعدی، به توضیح کامل هر یک از این دو مفعول پرداخته‌ایم.

مفعول مستقیم و غیرمستقیم

همان‌طور که اشاره شد، جمله انگلیسی می‌تواند دو مفعول داشته باشد. مثال زیر را در نظر بگیرید.

John gave his sister a laptop.


«جان» به خواهرش یک لپ‌تاپ داد.

در مثال فوق، هم یک «مفعول غیرمستقیم» (his sister) داریم و هم یک «مفعول مستقیم» (a laptop). اما در نظر داشته باشید که ممکن است همین حالت را در جمله داشته باشیم، اما این بار مفعول غیرمستقیم در نقش عبارت حرف اضافه‌ای ظاهر شود.

John gave a laptop to his sister.


«جان» به خواهرش یک لپ‌تاپ داد.

در مثال فوق، چون «his sister» بعد از حرف اضافه «to» آمده است، در نقش عبارت حرف اضافه‌ای به کار رفته است. اما فراموش نکنید که همه افعال انگلیسی نمی‌توانند با دو مفعول همراه شوند. برخی از آن‌ها به عنوان افعال دومفعولی به کار می‌روند، مانند «give» یا «send». اما چطور می‌توانیم مفعول مستقیم و غیرمستقیم را در جمله تشخیص دهیم؟ مفعول مستقیم شخص یا چیزی است که به طور مستقیم به عنوان دریافت‌کننده عمل در جمله به کار می‌رود و معمولاً به سوالاتی پاسخ می‌دهد که با «who» یا «whom» شروع می‌شوند.

اما مفعول غیرمستقیم به سوالاتی که با «for what» یا «of what» یا «for whom» یا «of whom» و «to whom» مطرح می‌شوند، پاسخ می‌دهد و مفعول مستقیم همراه با آن می‌آید. به دو مثال زیر دقت کنید. در هر دو مثال، زیر مفعول غیرمستقیم خط کشیده شده است و مفعول مستقیم بولد شده است.

He threw the ball to Sam. (He threw what? The ball. To whom? To Sam.)


او توپ را به «سام» داد.

She gave the phone to her mother. (She gave what? The phone. To whom? To her mother.)


او تلفن را به مادرش داد.

مهم‌ترین فرقی که بین مفعول مستقیم و غیرمستقیم وجود دارد این است که مفعول مستقیم دریافت‌کننده عمل فعل است و این کار به طور مستقیم صورت می‌گیرد. اما مفعول غیرمستقیم نشان می‌دهد که عمل برای چه کسی یا چه چیزی انجام شده است. جمله زیر را در نظر بگیرید.

She gave the flowers to her mother.


او گل‌ها را به مادرش داد.

مفعول مستقیم در جمله فوق «the flowers» است، زیرا عمل فعل «gave» را دریافت می‌کند. مفعول غیرمستقیم نیز «her mother» است، زیرا نشان می‌دهد که گل‌ها به چه کسی داده شده است. راه دیگری که می‌توان به کمک آن مفعول مستقیم را از مفعول غیرمستقیم تشخیص داد، عبارت است از:

 • برای پیدا کردن مفعول مستقیم. فعل جمله را در نظر بگیرید و از خودتان بپرسید «what» یا «whom». برای مثال در جمله «He ate the pizza» می‌توانید از خودتان بپرسید «چه کسی کیک را خورد؟» یا «او چه چیزی خورد؟». در این صورت، پاسخ جمله نشان می‌دهد که «the pizza» مفعول مستقیم است.
 • برای پیدا کردن مفعول غیرمستقیم. در این صورت باید از خودتان بپرسید «to whom/for who» یا «for what/to what». برای مثال، در جمله «She gave the book to him»، از خودتان بپرسید «او کتاب را به چه کسی داد؟» و پاسخ سوال نشان می‌دهد که «him» مفعول غیرمستقیم است.

برای درک بهتر، می‌توانید چند مثال زیر را بررسی کنید.

She bought a new car.


او ماشین جدیدی خرید.

(در این جمله هیچ مفعول مستقیم یا غیرمستقیمی وجود ندارد.)

He read the book.


او کتاب را خواند.

(مفعول مستقیم در این جمله «the book» است، زیرا دریافت‌کننده عمل فعل «read» است.)

She gave her brother a present.


او به برادرش هدیه داد.

(مفعول مستقیم در این جمله «a present» است، زیرا دریافت‌کننده عمل فعل «gave» است.)

I wrote my friend a letter.


من برای دوستم نامه‌ای نوشتم.

(مفعول مستقیم در این جمله «a letter» است، زیرا دریافت‌‌کننده عمل فعل «write» است. مفعول غیرمستقیم هم «my friend» است.)

They offered her the job.


آن‌ها به او شغلی را پیشنهاد کردند.

افعال Double Transitive

افعال Double Transitive که به آن‌ها «افعال متعدی پیچیده» (Complex Transitive Verb) نیز گفته می‌شود، فعلی است که هم مفعول مستقیم دارد و هم شامل یک جزء دیگری است که معنی جمله به کمک آن کامل می‌شود. این فعل‌ها می‌توانند به چهار دسته تقسیم شوند که در ادامه این مطلب به آن‌ها اشاره خواهیم کرد:

 • فعل‌هایی با ساختار «مفعول مستقیم + اسم/عبارت/جمله‌واره»:

You can call it what you want.


اسمش را هر چیزی که دلت می‌خواهد بگذار.

They elected him chairman.


آن‌ها او را به عنوان رئیس برگزیدند.

 • فعل‌هایی با ساختار «مفعول مستقیم + صفت یا متمم صفت»:

He couldn’t push the door open.


او نتوانست با هل دادن در را باز کند.

They set the prisoners free.


آن‌ها زندانی‌ها را آزاد کردند.

 • فعل‌هایی با ساختار «مفعول مستقیم + عبارت حرف اضافه‌ای یا قید»:

I consider myself above others.


من خودم را برتر از بقیه می‌دانم.

Did you find her inside?


آیا او را داخل پیدا کردی؟

 • فعل‌هایی با ساختار «مفعول مستقیم + شکل سوم فعل (p.p)»:

I couldn’t make my voice heard.


نتوانستم کاری کنم که صدایم شنیده شود.

The boss wanted the project finished quickly.


رئیس می‌خواست پروژه زود تمام شود.

افعالی که هم لازم و هم متعدی هستند

برخی از فعل‌ها هم می‌توانند لازم باشند و هم متعدی. این امر به «متن» (Context) بستگی دارد و بر اساس آن فعل دستخوش تغییراتی خواهد شد. دو مثال زیر را در نظر بگیرید.

She runs every morning.


او هر روز صبح می‌دود.

(در این مثال، «run» به عنوان فعل لازم به کار رفته است، زیرا جمله مفعول مستقیم ندارد.)

She runs a marathon.


او دونده دوی ماراتون است.

(در این مثال، «run» به عنوان فعل متعدی به کار رفته و مفعول آن «marathon» است.)

برخی از فعل‌های خاص نیز می‌توانند با توجه به موقعیتی که به کار می‌روند، هم نقش فعل لازم و هم نقش متعدی را داشته باشند. اما در نظر داشته باشید که این فعل‌ها معمولاً در درسته افعال سببی انگلیسی (Causative Verbs) قرار می‌گیرند، اما معنی متفاوتی دارند. دو مثال زیر را در نظر بگیرید.

He fell on the ice.


او روی یخ لیز خورد.

(در این مثال، «fell» فعل لازم است و به مفعول نیازی ندارد.)

He fell the tree with an axe.


او درخت را با تبر انداخت.

(در این مثال، «fell» فعل متعدی است و معنی آن با شکل لازم آن فرق دارد. همچنین به مفعول مستقیم نیاز دارد که «the tree» است.)

در جدول زیر می‌توانید برخی از فعل‌های رایج انگلیسی را مشاهده کنید که هم به صورت لازم و هم به صورت متعدی به کار می‌روند. برای هر یک مثالی نیز آورده شده است تا نقش آن‌ها را در جمله بهتر یاد بگیرید.

افعالی که هم لازم و هم متعدی هستند

لازم

Intransitive

متعدی

Transitive

فعل

Verb

The area has changed greatly in the last decade. Marriage hasn’t changed her. change
Most shops close at 5:30 p.m. Close your eyes; I’ve got a surprise for you. close
The museum opens at 10 a.m. Open the window; It’s too hot in here! open
Joe’s doing well in his new job. Have you done your homework? do
The sun was setting and a red glow filled the sky. Kate set a chair next to the bed. set
The path ran over the hill. Michelle used to run a restaurant. run
He was living a life of luxury abroad. Our cat lived till he was 10. live
Kevin couldn’t read or write. Write your name here. write

افعال لازم و متعدی در انگلیسی با مثال

یادگیری هر یک از مباحث گرامری مستلزم این است که بتوانیم آن‌ها را در قالب متن یا جملات انگلیسی متوجه شویم و در صحبت‌های روزمره خود به کار ببریم. به همین دلیل در این مطلب از «مجله فرادرس» سعی بر آن داشتیم تا افعال لازم و متعدی را در قالب جمله نشان دهیم تا با مقایسه آن‌ها بتوانید تفاوت هر یک را حدس بزنید.

She read a fascinating novel last night.


او دیشب رمان جذابی خواند.

The chef prepared delicious food for the guests.


سرآشپز غذای خوشمزه‌ای برای مهمان‌ها آماده کرد.

They built a sturdy bridge across the river.


آن‌ها پل محکمی روی رودخانه ساختند.

He fixed the broken chair with some tools.


او صندلی شکسته را با چندین ابزار تعمیر کرد.

The gardener planted colorful flowers in the garden.


باغبان در باغ گل‌‌های رنگارنگی کاشت.

We watched an exciting movie at the cinema.


ما فیلم هیجان‌انگیزی را در سینما تماشا کردیم.

The scientist conducted experiments in the laboratory.


دانشمند آزمایش‌هایی را در آزمایشگاه انجام داد.

She painted a beautiful landscape on the canvas.


او منظره زیبایی را روی بوم نقاشی کرد.

The teacher explained the complex math problem to the students.


معلم مسئله پیچیده ریاضی را برای دانش‌آموزان توضیح داد.

They solved the challenging puzzle together.


آن‌ها با هم معمای چالش‌برانگیز را حل کردند.

The sun sets over the horizon, painting the sky in hues of orange and pink.


خورشید در افق غروب می‌کند و آسمان را به رنگ نارنجی و صورتی درمی‌آورد.

The audience laughed so hard.


حضار خیلی خندیدند.

The river flows gently through the lush valley.


رودخانه با سرعتی آرام از میان دره سرسبز عبور می‌کند.

The child laughs at the funny cartoon.


کودک به کارتون خنده‌دار می‌خندد.

Leaves fall gracefully from the trees in autumn.


برگ‌ها در پاییز به‌زیبایی از درختان می‌ریزند.

The athlete runs quickly.


این ورزشکار سریع می‌دود.

The baby sleeps peacefully in the crib.


کودک در گهواره آرام می‌خوابد.

Rain falls softly, creating a soothing rhythm on the roof.


باران نم‌نم می‌بارد، و ریتم آرام‌بخشی را روی سقف ایجاد می‌کند.

The stars shine brightly in the night sky.


ستارگان در آسمانِ شب می‌درخشند.

The wind blows through the tall grass in the meadow.


باد از میان علف‌های بلندِ چمنزار می‌وزد.

The team persevered.


تیم خیلی تلاش کرد.

Maria peeled the potatoes for Thanksgiving dinner.


«ماریا» سیب‌زمینی‌ها را برای شام مراسم شکرگزاری آماده کرد.

I wanted to empower the students.


می‌خواستم به دانش‌آموزان قدرت بدهم.

Our group discussed strategies that can help improve performance.


گروه ما درباره راهکارهایی بحث کرد که می‌تواند به عملکرد کمک کند.

Luis brought the book I asked for.


«لوئیس» کتابی را خرید که درخواستش را دادم.

Rivers flow.


رودخانه‌ها جاری هستند.

I sneezed.


من عطسه کردم.

My dog ran.


سگم دوید.

Water evaporates when it’s hot.


وقتی آب داغ باشد، تبخیر می‌شود.

You’ve grown since I last saw you!


از آخرین باری که دیدمت، بزرگ شده‌ای!

I wonder how old I will be when I die.


می‌خواهم بدانم که در چندسالگی از دنیا می‌روم.

افعال عبارتی لازم و متعدی در انگلیسی

در زبان انگلیسی، «افعال عبارتی» (Phrasal Verbs) به آن دسته از فعل‌هایی گفته می‌شود که از دو یا سه بخش تشکیل شده‌اند. یکی از بخش‌ها که همیشه در این فعل‌‌ها ثابت است، فعل جمله است. اما بخش دیگر می‌تواند حرف اضافه یا قید باشد. پس ساختار افعال عبارتی می‌تواند به صورت «فعل + حرف اضافه» یا «فعل + قید» باشد. زبان‌شناسان معتقدند زبان انگلیسی بیش از ۵۰۰۰ فعل عبارتی دارد و این رقم زیادی است. به همین دلیل یاد گرفتن آن‌ها و نحوه استفاده از آن‌ها در جمله اهمیت زیادی دارد.

بر اساس تعریفی که دیکشنری کمبریج ارائه کرده است، افعال عبارتی به معنی فعلی است که با یک قید یا حرف اضافه همراه شده است. البته در برخی موارد می‌تواند از سه ساختار تشکیل شده باشد، یعنی هم شامل فعل باشد و هم شامل حرف اضافه و قید باشد. اما ساختار کلی آن در بیشتر موارد به صورت «فعل + حرف اضافه» است.

«calm down» را در نظر بگیرید. این ترکیب از «calm» (فعل) و «down» (حرف اضافه) تشکیل شده و معنی آن «آرام کردن» است. به جمله زیر دقت کنید.

Calm down! I was only joking.


آرام باش! من فقط داشتم شوخی می‌‌کردم.

از افعال عبارتی می‌توانیم هم در انگلیسی روزمره و هم در نوشتار کمک بگیریم. اما چرا از افعال عبارتی در مطلب افعال لازم و متعدی یاد کردیم؟ افعال عبارتی هم مانند سایر افعال انگلیسی به دو دسته لازم و متعدی تقسیم می‌شوند. دو مثال زیر را در نظر بگیرید.

Hang up your jacket.


کت‌‌ خود را آویزان کن.

Mary phoned. Please call her back.


«ماری» زنگ زد. لطفاً با او تماس بگیر.

همان‌طور که در مثال‌های فوق مشاهده می‌کنید، در هر یک از جمله‌ها از فعل عبارتی استفاده شده است. در جمله اول «hang up» فعل عبارتی است و در جمله دوم «call back» به عنوان فعل عبارتی به کار رفته است و هر دو متعدی هستند. بنابراین، می‌توانیم این‌طور نتیجه‌گیری کنیم که افعال عبارتی، با توجه به این‌که به مفعول نیاز داشته باشند یا نداشته باشند، می‌توانند متعدی یا لازم در نظر گرفته شوند. اما افعال عبارتی را می‌توانیم به دو دسته «Separable» و «Inseparable» تقسیم کنیم. اگر در دسته اول (افعال جداشدنی) باشند، می‌توانیم اجزای آن‌ را از هم جدا کنیم. یعنی می‌توانیم با قرار دادن مفعول بین دو جزء فعل آن‌‌ها را از هم جدا کنیم. درحالی‌که با دسته دوم (افعال جدانشدنی) نمی‌توانیم چنین کاری بکنیم.

در جدول زیر می‌توانید برخی از افعال متعدی جدانشدنی را مشاهده کنید که همراه با مثال نوشته شده است.

مثال افعال عبارتی
I looked after my grandma when she was ill. look after
I came across a lovely little restaurant on my holiday in Lisbon. It was in none of the guidebooks. come across
The caterpillar turned into a beautiful butterfly. turn into
I got over my fever pretty quickly. I felt better in two days. get over
We looked into what holiday deals were the best and we found this one! look into

در جدول زیر نیز می‌توانید برخی از افعال جداشدنی را مشاهده کنید که همراه با مثال توضیح داده شده است.

مثال افعال عبارتی

They’ve called the party off.

They’ve called off the party.

call off

She was brought up by her grandparents.

Her grandparents brought her up.

We know not to bring politics up around the dinner table.

Don’t bring up politics around the dinner table!

bring up

I turned down the job.

I turned the job down.

turn down

Should I fill in this form?

Should I fill this form in?

He filled in for Clara whilst she was on maternity leave.

Fill me in on what happened on Sunday.

fill in

The eyeshadow brought her eyes out.The eyeshadow brought out her eyes.

The band brought a new song out.The band brought out a new song.

bring out

افعال عبارتی متعدی به آن دسته از فعل‌هایی گفته می‌شود که به مفعول نیاز دارند تا معنی آن‌ها کامل شود. این نوع از افعال عبارتی با مفعول، فعل و حرف اضافه همراه می‌شوند. به همین دلیل نباید تنها به کار بروند و به مفعول نیاز دارند تا جمله را کامل کنند. وقتی فعل عبارتی متعدی باشد، در برخی موارد مفعول را بین فعل و قید/حرف اضافه قرار می‌دهیم. افعال عبارتی متعدی می‌توانند جداشدنی یا جدانشدنی باشند. در جدول زیر می‌توانید انواع فعل‌های متعدی را مشاهده کنید که همراه با مثال آورده شده است.

مثال افعال عبارتی متعدی

We are looking for a better life.

I’m looking for my jacket.

look for

iPads didn’t really take off until 2012.

I took my jacket off.

I took off my jacket.

The waiter took £9 off my bill because the food was a bit cold.

The waiter took off £9 from my bill because the food was a bit cold.

take off

I hope the weather clears up for our holiday.

Clear all this rubbish up!

Clear up all this rubbish!

We haven’t quite cleared up what Jack meant about Betty yesterday.

clear up
I am going to call Phyliss back. call back
This might suit you. You should try it on. try on

افعال عبارتی لازم در انگلیسی، برخلاف افعال متعدی، به مفعول نیاز ندارند تا جمله کامل شود. اگر عبارتی بعد از فعل عبارتی به جمله اضافه شود، فقط برای دادن اطلاعات اضافی است. به دو مثال زیر توجه کنید.

The plane took off.


هواپیما از روی زمین بلند شد.

The plane took off from the runway.


هواپیما از روی باند فرودگاه بلند شد.

در جدول زیر می‌توانید برخی از افعال عبارتی لازم در انگلیسی را مشاهده کنید.

مثال افعال عبارتی لازم
All the tickets for Adele’s concert have sold out! sell out
My car broke down in the middle of the street. break down
Carry on! You’re doing well. carry on
After some time, the scandal will blow over. blow over
The factory closed down two months ago. close down

افعال لازم با حرف اضافه

افعال لازم معمولاً به مفعول مستقیم نیازی ندارند و اگر با مفعول به کار بروند، صرفاً برای دادن اطلاعات بیشتر است. اما در برخی موارد می‌توانیم برای دادن اطلاعات بیشتر آن‌‌ها را با حرف اضافه بیاوریم. در جدول زیر می‌توانید فهرستی از افعال لازم با حرف اضافه را مشاهده کنید که در زبان انگلیسی کاربرد زیادی دارد.

افعال لازم با حرف اضافه
arrive at listen to look at
think about talk about run into
believe in succeed in wait for
dream of

در ادامه به چند مثال با افعال فوق توجه کنید. ترجمه هر یک از مثال‌ها و تلفظ صوتی آن‌ها را نیز می‌توانید تمرین کنید. در نظر داشته باشید که همه این فعل‌ها لازم هستند و با حرف اضافه، صرفاً بار معنای یا اطلاعات بیشتری به جمله اضافه شده است.

She looked at the painting.


او به نقاشی نگاه کرد.

We listened to music all night.


ما تمام شب را موسیقی گوش دادیم.

They arrived at the party late.


آن‌ها دیر به مهمانی رسیدند.

I ran into an old friend at the store.


من اتفاقی یکی از دوستان را در فروشگاه (مغازه) دیدم.

We talked about our plans for the weekend.


ما درمورد برنامه‌هایمان برای آخر هفته صحبت کردیم.

She thought about the problem for hours.


او ساعت‌ها به مشکل فکر کرد.

He waited for the bus at the corner.


او گوشه‌ای منتظر اتوبوس ماند.

They succeeded in their mission.


آن‌ها در رابطه با مأموریت خود موفق شدند.

I believe in second chances.


من به شانس دوم اعتقاد دارم.

She often dreams of traveling the world.


او اغلب خواب سفر به دور دنیا را می‌بیند.

اشتباهات رایج در استفاده از افعال لازم و متعدی در انگلیسی

بسیاری از زبان‌آموزان هنگام به کار بردن افعال لازم و متعدی در انگلیسی ممکن است با چالش‌هایی مواجه شوند و در نهایت دچار اشتباه شوند. به همین دلیل، در ادامه این مطلب قصد داریم به برخی از اشتباهات رایج گرامری در این رابطه اشاره کنیم.

 • به کار بردن جمله ناقص با افعال متعدی. افعال متعدی به مفعول مستقیم نیاز دارند تا معنی را به طور کامل منتقل کنند.

Mistake: She ate.

Correction: She ate an apple.

درست: او سیب خورد.

 • استفاده نادرست از افعال لازم. افعال لازم معمولاً مفعول مستقیم نمی‌گیرند و اگر بگیرند، با حرف اضافه همراه می‌‌شوند.

Mistake: He sleeps a bed.

Correction: He sleeps in a bed.


درست: او در تخت می‌خوابد.

 • اشتباه گرفتن افعال لازم با متعدی. برخی از فعل‌ها هم می‌توانند لازم باشند و هم متعدی، اما کاربرد آن‌ها فرق می‌کند و نباید آن‌ها را اشتباه به‌جای هم به کار ببریم:

Mistake: She has changed a lot.

Correction: Marriage hasn’t changed her.

درست: او به لطیفه می‌خندد.

 • استفاده اشتباه از حرف اضافه. استفاده اشتباه از حرف اضافه همراه با فعل می‌تواند در متعدی بودنِ آن اثر بگذارد:

Mistake: She succeeded on the task.

Correction: She succeeded in the task.


درست: او در (انجام) آن کار موفق شد.

 • حذف مفعول ضروری. حذف مفعول ضروری از جمله باعث ایجاد جمله ناقصی می‌شود:

Mistake: He solved.

Correction: He solved the problem.


او مشکل را حل کرد.

 • استفاده زیاد از حالت مجهول. مجهول در برخی موارد بسیار ضروری است و باید جمله را در این حالت به کار ببریم. اما استفاده بیش از حد از آن ممکن است باعث ایجاد ابهام در جمله شود و مفهوم به درستی به مخاطب منتقل نشود:

Mistake: The book was read by her.

Correction: She read the book.


او کتاب را خواند.

 • استفاده نادرست از فعل متعدی به عنوان فعل لازم. برخی از فعل‌ها، درحالی‌که اغلب متعدی هستند، ممکن است به مفعول نیاز داشته باشند تا مفهوم جمله را بهتر منتقل کنند:

Mistake: She bought.

Correction: She bought a new dress.


او لباس جدیدی خرید.

قوانین افعال لازم و متعدی در انگلیسی

در رابطه با نحوه استفاده از افعال لازم و متعدی در انگلیسی قوانین مشخصی وجود دارد که در این بخش از مطلب «مجله فرادرس» به آن اشاره خواهیم کرد.

قوانین افعال متعدی

قوانین افعال متعدی شامل موارد زیر می‌شود:

 • به مفعول مستقیم نیاز دارند. افعال متعدی به مفعول مستقیم نیاز دارند که می‌تواند اسم یا ضمیری باشد که عمل فعل را دریافت می‌کند:

She ate (transitive) an apple (direct object).


او یک سیب خورد.

 • به سوال‌هایی مانند «what» یا «whom» پاسخ می‌دهند. تشخیص فعل متعدی به این صورت است که وقتی از خودتان می‌پرسید‌ «what» یا «whom»‌ و سپس فعل را می‌آورید، باید به پاسخ مناسبی برسید. در غیر این صورت فعل متعدی نیست و لازم است:

He built (transitive) a house (direct object).


او خانه‌ای ساخت.

 • می‌توانند به‌تنهایی در جمله به کار بروند. افعال متعدی می‌توانند در جمله تنها به کار بروند، اما شاید برای کامل شدن و افزودن اطلاعات بیشتر به مفعول مستقیم نیز نیاز داشته باشند:

She writes (transitive).


او می‌نویسد.

قوانین افعال لازم

قوانین افعال لازم شامل موارد زیر می‌شود:

به مفعول مستقیم نیازی ندارند. افعال لازم به مفعول مستقیم نیاز ندارند. آن‌ها معنی جمله را بدون عناصر اضافی دیگر نیز کامل می‌کنند:

They run (intransitive).


آن‌ها می‌دوند.

 • پاسخی به سوال‌هایی مانند «what» یا «whom» نمی‌دهند. وقتی بعد از فعل لازم می‌پرسیم «چه کسی» یا چه چیزی»، هیچ مفعول مستقیمی وجود ندارد که آن را تشخیص دهد:

The dog barks (intransitive).


سگ پارس می‌کند.

 • می‌توانند به‌تنهایی در جمله بیایند. فعل‌های لازم می‌توانند به‌تنهایی در جمله قرار بگیرند و ایده کاملی را منتقل می‌کنند. ازطرفی، نیازی به مفعول مستقیم ندارند:

She sleeps (intransitive).


او می‌خوابد.

سوالات رایج درباره افعال لازم و متعدی در انگلیسی

در این بخش از مطلب سعی کرده‌ایم به تعدادی از پرسش‌های رایج در خصوص افعال لازم و متعدی پاسخ دهیم.

فرق افعال لازم و متعدی در انگلیسی چیست؟

«افعال لازم» (Intranstitive Verbs) به آن دسته از فعل‌هایی گفته می‌شود که به مفعول مستقیم نیازی ندارند و جمله بدون مفعول هم کامل می‌شود. اما «افعال متعدی» (Transitive Verbs) به آن دسته از فعل‌هایی گفته می‌شود که باید با مفعول به کار بروند تا معنی کاملی بدهند.

فرق مفعول مستقیم و مفعول غیرمستقیم چیست؟

«مفعول مستقیم» (Direct Object) به عنوان دریافت‌کننده عمل فعل به کار می‌رود، اما مفعول غیرمستقیم نشان می‌دهد عمل برای چه کسی یا چه چیزی انجام شده است.

آیا افعال لازم را می‌توان به شکل مجهول به کار برد؟

پاسخ این سوال منفی است. افعال لازم را نمی‌توانیم به شکل مجهول به کار ببریم، چون برای مجهول کردن به مفعول نیاز داریم تا آن را به‌جای فاعل به ابتدای جمله بیاوریم و بر روی آن تأکید کنیم. افعال لازم مفعول ندارند، به همین دلیل نمی‌توانند به عنوان فعل مجهول استفاده شوند.

فعل عبارتی لازم است یا متعدی؟

افعال عبارتی هم می‌توانند به شکل لازم و هم به شکل متعدی به کار بروند. برخی از آن‌ها به مفعول نیازی ندارند (مانند «calm down») که جزو افعال عبارتی لازم در نظر گرفته می‌شوند، درحالی‌که برخی از آن‌ها (مانند «call back») باید با مفعول همراه شوند که در این صورت اجزای فعل عبارتی می‌تواند از هم جدا شود و مفعول بین‌ آن قرار بگیرد که به آن «Separable» گفته می‌شود. یا نمی‌توان فعل عبارتی را از هم جدا کرد و باید مفعول بعد از آن قرار بگیرد که «Inseparable» نامیده می‌شود.

کاربرد افعال لازم و متعدی در انگلیسی چیست؟

در جملات مجهول، وقتی فاعل از جمله حذف می‌شود، مفعول به‌جای آن می‌نشیند. پس به شرطی می‌توان جمله معلوم را به مجهول تبدیل کرد که مفعول در جمله وجود داشته باشد. از طرفی، افعال لازم به مفعول نیاز ندارند، پس معنای جمله تنها با فاعل و فعل منتقل می‌شود.

تمرین افعال لازم و متعدی در انگلیسی

برای ارزیابی عملکرد خود در رابطه با «مطلب افعال لازم و متعدی در انگلیسی»، می‌توانید از تمرین‌هایی که در ادامه در اختیار شما قرار گرفته است استفاده کنید. آزمون اول شامل ۱۰ سؤال است و پس از پاسخ دادن به تمامی پرسش‌ها و ظاهر شدن دکمه «دریافت نتیجه آزمون»، می‌توانید نمره عملکردتان را مشاهده کنید و جواب‌های درست و نادرست را نیز ببینید. پاسخ سؤالات نیز بعد از هر آزمون آمده است.

تمرین اول

گزینه درست را انتخاب کنید.

1. She dances in the rain.

2. He built a sandcastle.

5. The dog barks at strangers.

7. The plane flies over the mountains.

8. She opened the door quietly.

10. He waits for the bus.

تمرین دوم

جاهای خالی را با فعل‌های متعدی داخل باکس کامل کنید.

wrote / designed / carries /know / bought / find / likes /baked /had /gave / watch / will be meeting / repaired / prescribed / brought / have / wagged / bring / made / sang

Q1: We ________ pasta and salad for lunch.

جواب

Answer: We had pasta and salad for lunch.

Q2: I ________ the solution to this problem.

جواب

Answer: I know the solution to this problem.

Q3: The principal ________ Sam the head boy.

جواب

Answer: The principal made Sam the head boy.

Q4: When I returned from Japan, I ________ souvenirs for my friends.

جواب

Answer: When I returned from Japan, I brought souvenirs for my friends.

Q5: They ________ concerns about the project.

جواب

Answer: They have concerns about the project.

Q6: Lisa ________ this dress for me.

جواب

Answer: Lisa designed this dress for me.

Q7: My colleagues ________ me a surprise farewell party.

جواب

Answer: My colleagues gave me a surprise farewell party.

Q8: Anna ________ ‘Happy Birthday’ on my birthday.

جواب

Answer: Anna sang ‘Happy Birthday’ on my birthday.

Q9: Where can I ________ a good coffee shop?

جواب

Answer: Where can I find a good coffee shop?

Q10: Did you ________ the football match?

جواب

Answer: Did you watch the football match?

Q11: The boy ________ playing video games after school.

جواب

Answer: The boy likes playing video games after school.

Q12: The cat ________ its tail when it saw a mouse.

جواب

Answer: The cat wagged its tail when it saw a mouse.

Q13: The doctor ________ a few medications for my cold.

جواب

Answer: The doctor prescribed a few medications for my cold.

Q14: The coach ________ new equipment for the team.

جواب

Answer: The coach bought new equipment for the team.

Q15: Emily ________ cookies for her friends.

جواب

Answer: Emily baked cookies for her friends.

Q16: George ________ my bicycle.

جواب

Answer: George repaired my bicycle.

Q17: Jessica ________ a book in her bag every day.

جواب

Answer: Jessica carries a book in her bag every day.

Q18: I ________ a note to my roommate.

جواب

Answer: I wrote a note to my roommate.

Q19: Can you ________ me a cup of tea?

جواب

Answer: Can you bring me a cup of tea?

Q20: She ________ her relatives next week.

جواب

Answer: She will be meeting her relatives next week.

تمرین سوم

افعال لازم و متعدی را در هر یک از جملات زیر مشخص کنید.

Q1: Hannah supported her sister’s singing career.

جواب

Answer: Hannah supported her sister’s singing career. (Transitive)

Q2: Hannah considered her sister’s voice beautiful.

جواب

Answer: Hannah considered her sister’s voice beautiful. (Transitive)

Q3: For Lucy, a record deal provided an opportunity for her career to take off.

جواب

Answer: For Lucy, a record deal provided an opportunity for her career to take off. (Transitive)

Q4: In the 1800s, many Europeans immigrated to America.

جواب

Answer: In the 1800s, many Europeans immigrated to America. (Intransitive)

Q5: These immigrants sought a better life.

جواب

Answer: These immigrants sought a better life. (Intransitive)

Q6: Marcus and Michael disagreed on which scary movie was the best.

جواب

Answer: Marcus and Michael disagreed on which scary movie was the best. (Transitive)

Q7: They left the conversation without a decision.

جواب

Answer: They left the conversation without a decision. (Transitive)

Q8: D’Andre founded a club at his school.

جواب

Answer: D’Andre founded a club at his school. (Transitive)

Q9: The family traveled for vacation.

جواب

Answer: The family traveled for vacation. (Intransitive)

Q10: Penelope desired more opportunities. (Transitive)

جواب

Answer: Penelope desired more opportunities.

Q11: Lewis worked at a restaurant. (Intransitive)

جواب

Answer: Lewis worked at a restaurant.

Q12: He remained there for five years.

جواب

Answer: He remained there for five years. (Intransitive)

Q13: He brought Penelope with him. (Transitive)

جواب

Answer: He brought Penelope with him.

Q14: She arrived with a positive attitude.

جواب

Answer: She arrived with a positive attitude. (Intransitive)

Q15: Penelope learned many great skills.

جواب

Answer: Penelope learned many great skills. (Transitive)

تمرین چهارم

متن زیر را بخوانید و به کمک افعال لازم و متعدی داخل باکس آن را کامل کنید. در صورت لزوم، زمان فعل‌‌ها را نیز تغییر دهید.

walk / fill / play / write / go down / change / cook / eat / echo

Question: In a busy town, people ________ along the busy streets, and food smells ________ the air. A musician with a guitar ________ cheerful songs, making listeners happy. Meanwhile, a student ________ notes in a cozy café. As the sun _______ behind tall buildings, the city ________ into a colorful picture. A chef in a local restaurant ________ a special dish, and customers happily ________ every delicious bite. The night air ________ with laughter and distant sounds, creating a lively city atmosphere.

جواب

Answer: In a busy town, people walked along the busy streets, and food smells filled the air. A musician with a guitar played cheerful songs, making listeners happy. Meanwhile, a student wrote notes in a cozy café. As the sun went down behind tall buildings, the city changed into a colorful picture. A chef in a local restaurant cooked a special dish, and customers happily ate every delicious bite. The night air echoed with laughter and distant sounds, creating a lively city atmosphere.

جمع‌بندی

در این نوشته، به تعریف و مقایسه افعال لازم و متعدی در انگلیسی پرداختیم. فعل لازم به مفعول مستقیم نیاز ندارد و بدون مفعول هم معنی جمله به طور کامل منتقل می‌شود. اما فعل متعدی باید مفعول داشته باشد تا معنی جمله کامل شود. در ابتدای مطلب، تعریفی از افعال لازم و متعدی ارائه دادیم. سپس در جدولی، تفاوت افعال لازم و متعدی را بررسی کردیم. سپس ساختار هر دو فعل را توضیح دادیم و به افعالی اشاره کردیم که هم می‌توانند لازم و هم متعدی باشند.

در ادامه فرق بین مفعول مستقیم و مفعول غیرمستقیم را توضیح دادیم و به کمک مثال تفاوت هر یک را بررسی کردیم. همچنین به برخی از اشتباهات رایج در استفاده از افعال لازم و متعدی در انگلیسی اشاره کردیم. و در ادامه قوانینی را برشمردیم که برای افعال لازم و متعدی کاربرد دارد. در انتهای مطلب نیز چند تمرین مختلف برای افعال لازم و متعدی در انگلیسی ارائه کردیم که با انجام دادن آن‌ها می‌‌توانید میزان درک خود را از این مطلب ارزیابی کنید. در جدول زیر می‌توانید خلاصه‌ای از تعریف افعال لازم و متعدی در انگلیسی را همراه با چند مثال مشاهده کنید.

افعال لازم و متعدی در انگلیسی

افعال لازم

Intranstitive Verbs

افعال متعدی

Transitive Verbs

به مفعول مستقیم نیاز ندارند. به مفعول مستقیم نیاز دارند. (گاهی فعل دو مفعول می‌گیرد.)
نمی‌توانند به مجهول تبدیل شوند. به مجهول تبدیل می‌شوند.
Example: He eats an apple. Example: She sleeps peacefully.
Example: I read a book. Example: They run every morning.
Example: She writes letters. Example: He talks on the phone.

مطلبی که در بالا مطالعه کردید بخشی از مجموعه مطالب «آموزش گرامر زبان انگلیسی – به زبان ساده» است. در ادامه، می‌توانید فهرست این مطالب را ببینید:

[ad_2]