برو با راه حل بیا!

برو با راه حل بیا!


مدیران عزیز!

دقت داشته باشید وقتی از کلماتی مثل “نمیشه” و “نمیتونیم” استفاده میکنیم، در واقع داریم روند انجام کار رو متوقف میکنیم

برای جلوگیری از این اتفاق، باید این کلمات رو از فرهنگ لغات سازمان حذف کنید؛ این کار به شما کمک میکنه تا سازمان خود را از یک سازمان مسئله محور به سازمانی راه حل محور تغییر بدید. 

نتیجه این اقدام برای شما این خواهد بود که کارمندان شما به جای تمرکز بر روی مسائل، روی راه حل ها تمرکز میکنند.