به اندازه حقوقت کار کن!

به اندازه حقوقت کار کن!


چرا باید جزو بهترین ها باشیم؟!

 

این سوال بسیاری از کارمندان است؛ وقتی در سازمان و… این همه مشکل وجود دارد، چرا ما باید بهترین باشیم؟

کارمندان عزیز! شما نباید روی مشکلات متمرکز شوید، این کار باعث میشود تا خودتان و توسعه مهارت هایتان را فراموش کرده، تا سالها درجا بزنید و همیشه یک کارمند ساده و درجه ۳ باقی بمانید.