بی کفایتی کارمند

بی کفایتی کارمند


 

 

چرا برخی از مدیران بی کفایتی کارمندان رو نادیده میگیرند؟

 

مدیران عزیز! فکر نکنید که با چشم پوشی از خطای کارمندان اون ها برطرف میشن، چرا که این تصور کاملا اشتباه است و با نادیده گرفتن، خطاها بیشتر و بدتر میشوند.

 

مدیران عموماً یا به دلیل کمبود اعتماد به نفس و یا به دلیل این که میخواهند محبوب دل کارمندان باشند، خطاهای آن ها را نادیده میگیرند.

مدیران عزیز توجه داشته باشید که محبوبیتی که از شما یک مدیر ضعیف بسازد ارزشی ندارد؛ پس به دنبال تبدیل شدن به مدیری مورد احترام باشید.