تخریب احساسات کارمند

تخریب احساسات کارمند


چقدر به عزت نفس کارمندان احترام می گذارید؟

مدیری که سعی می کند با بازخورد مناسب از مدیریت، اشتباه کارمند را تصحیح کند و با یادآوری توانایی هایش به او انگیزه ای برای اصلاح اشتباهاتش می دهد، با مدیری که در همین شرایط دقیقاً برعکس عمل می کند و عزت نفس کارمند را از بین می برد، چه تفاوتی دارد؟

اندازه این تفاوت دقیقاً به اندازه شکافی است که در رابطه مدیر و کارمند رخ می دهد.

مدیران محترم! در مورد کارمندان باید به این نکته توجه کنید که اشتباهات جبران می شود اما بازگرداندن عزت نفس برای کارکنان مشکل ساز است.