رسم نمودار جریان نقدینگی در اکسل + نمونه اکسل

رسم نمودار جریان نقدینگی در اکسل + نمونه اکسل


یکی از مهمترین عوامل در رسم نمودار و فایل اکسل جریان نقدینگی، مشخص کردن زمان‌بندی مناسب برای پروژه است. در واقع شما باید بر اساس این زمان‌بندی جلو رفته و هزینه‌های قطعی و برآوردی را بررسی کنید.

قبل از رسم نمودار یا ایجاد نمونه فایل کش فلو «جریان نقدینگی» باید عوامل خارجی که بر روی روند پروژه تأثیرگذار هستند را نیز در نظر داشته باشید. این عوامل شامل وضعیت اقتصادی حاکم بر جامعه، نرخ تورم و مواردی از این قبیل می‌شود.

در فایل اکسل جریان نقدینگی شما یک پیش‌بینی از شرایط کلی پروژه خواهید داشت. نمونه اکسل جریان نقدینگی شامل تعداد ماه‌هایی است که پروژه در تاریخی مشخص شروع و در تاریخی احتمالی به پایان خواهد رسید.

شما در نمودار و اکسل جریان نقدینگی هزینه‌هایی که صرف عملیات اجرایی و عمرانی شده را مشاهده خواهید کرد. همچنین درآمد حاصل از فروش و مقدار هزینه‌ای که برای تحقق یافتن پروژه برآورد شده نیز در این فایل ذکر می‌شود.