رفع موانع استخدام

رفع موانع استخدام


از آن استفاده کنید نیروی کار خوب و کارآمد یکی از مشکلاتی است که امروزه بسیاری از مدیران با آن مواجه هستند. چرا امروزه کارمندان کسانی هستند که کارفرما را انتخاب می کنند و طبیعی است که همه کارمندان بخواهند با یک کارفرمای حرفه ای کار کنند.

ممکن است یک آگهی شغلی ارسال کرده باشید اما رزومه کمی دریافت کرده باشید یا افرادی که به مصاحبه می آیند برای سازمان شما مناسب نیستند و…

چنین مشکلاتی که تحت عنوان موارد منع مصرف گفته می شود که می تواند بیشترین تاثیرات منفی یا مثبت را روی سازمان و تیم شما داشته باشد.

مهارت استخدام یکی از کلیدی ترین و مهم ترین مهارت هایی است که باید به عنوان یک مدیر یاد بگیرید تا بتوانید موانع را به خوبی مدیریت کنید و نیروهای مناسب، حرفه ای و موثر را برای سازمان یا تیم خود انتخاب کنید.