سیاست درب باز در مدیریت

سیاست درب باز در مدیریت


 

 

شاید مدیران زیادی این موضوع را جدی نگیرند و تصور کنند هر چقدر بیشتر از کارمندان دور و در اتاق خود حبس باشند کارمندان حساب بیشتری می برند؛

اما باید بگویم این تفکر کاملا غلط است

 

وقتی درب اتاق شما بسته باشد، کارمندان حس میکنند که از شما دورند و فاصله میگیرند، در نتیجه کار شما به عنوان مدیر برای برقراری ارتباط با کارمندان سخت میشود.

سیاست درب باز باعث میشود تا کارمندان بدون نگرانی و استرس به شما دسترسی داشته باشند و هر زمان که نیاز داشتند از شما کمک بگیرند.