قبول نداری کارمندی نکن!

قبول نداری کارمندی نکن!


وقتی اهداف و چشم انداز های مدیریت رو قبول ندارید، پس شما در جای اشتباهی کار میکنید!

بسیاری از کارمندان از این موضوع گله و شکایت دارند که اهداف و چشم انداز های مدیر، آنقدری که او اصرار دارد ارزشمند نیست و حتی گاهی اهداف را به تمسخر میگیرند. کارمندان عزیز!

اگر انتظار دارید که سازمان، ارزش هایش را با شما هماهنگ کند سخت در اشتباهید و در جای اشتباهی کار میکنید…

در نهایت، سازمان ها به افراد و کارمندانی نیاز دارند که به ارزش ها و اهداف سازمانی احترام گذاشته و برایشان تلاش کند.