مدیران مشکل ندارند

مدیران مشکل ندارند


مشکل اصلی سازمان ها، از ساختار است و نه از کارمندان!

آیا میدانستید که 85% از مشکلات سازمان ها، ناشی از ایراد در ساختار و سیستم های آن ها و فقط 15% از این مشکلات به کارمندان مربوط است؟ 

زمانی که مدیر آموزش ببیند و شروع به اصلاح و شکل دهی ساختار سازمانی کند، کارمندان روان تر کار کرده و در نتیجه برای سازمان مفید تر و با ارزش تر میشوند. 

مدیران عزیز! این نکته  را همیشه به خاطر داشته باشید؛ تغییر فرهنگ سازمان در گرو تغییر شماست. 

شما اگر سیستم خوبی داشته باشید و خودتان مطیع آن باشید، حتی اگر کارمندان آن را رعایت نکنند، سیستم درست میتواند باعث شود تا آن ها نیز از آن تبعیت کنند.