مدیرم با من مشکل داره!

مدیرم با من مشکل داره!


 

با مدیرانی که فکر میکنیم با ما مشکل دارند چکار کنیم؟

 

اغلب اوقات، مدیران به دلیل مشغله های زیاد و احساس نزدیکی زیاد با کارمندان، برخورد ها و‌ یا صحبت هایی میکنند که باعث میشود کارمند بسیار آشفته شود؛ کارمندان برعکس مدیران فاصله خود با مدیر را بسیار دور میبینند و انتظار این نوع برخورد ها را ندارند پس آن را در ذهن خود بزرگ کرده و به صورت مسئله ای پیچیده در می آورند.

بهترین راه حل در این مواقع این است که با مدیر صحبت کنید و مشکل خود را بگویید.