مرجع موضوع گوگل: سیستم رتبه بندی SEO برای سایت های خبری

مرجع موضوع گوگل: سیستم رتبه بندی SEO برای سایت های خبری


گوگل در حال افشای اطلاعات جدیدی در مورد سیستم رتبه بندی Topic Authority خود است که اخبار و محتوای مرتبط را به نفع نشریات محلی و گزارش های اصلی رتبه بندی می کند.

مهمترین بخش خبر:

  • گوگل اطلاعات جدیدی در مورد یک سیستم رتبه بندی به نام “مرجع موضوع” به اشتراک می گذارد.
  • سیستم Topic Authority نشریات محلی و منطقه‌ای را اولویت‌بندی می‌کند و از گزارش‌های اصلی توسط تیم‌های خبری آشنا با مکان و موضوع پشتیبانی می‌کند.
  • ناشران باید پوشش عالی در یک حوزه تخصصی خاص ارائه دهند تا در موضوع مرجع موفق باشند.

گوگل اطلاعات جدیدی در مورد یک سیستم رتبه بندی به نام “Topic Authority” فاش کرده است. هدف این سامانه ارائه محتوای مرتبط، تخصصی و آگاهانه تر در جستجوی گوگل و اخبار برای پرسش های مرتبط با موضوعات تخصصی است.

چرا مرجع؟

ایجاد یک موضوع مرجع تلاشی برای پرداختن به چالش رایجی است که کاربران Google هنگام جستجو برای پوشش معتبر موضوعات خاص با آن روبرو هستند. به عنوان مثال، کاربرانی که به دنبال تفسیر متخصص در مورد یک گزارش اقتصادی یا اخبار محلی در مورد یک فاجعه در منطقه خود هستند، اغلب ترکیبی از اخبار عمومی را با کار بالقوه علمی بیشتری نسبت به انتشارات با تخصص خاص در این زمینه پیدا می کنند. متن از بین رفته است.

سیستم Topic Authority به Google اجازه می دهد تا نتایج اخبار محلی بیشتری را ارائه دهد. این به Google کمک می کند محتوای نشریات محلی و منطقه ای را در اولویت قرار دهد و پوشش مرتبط تری را به خوانندگان ارائه دهد.

به عنوان مثال، هنگام سیل کردن منطقه کاربر، ارجاع موضوع، محتوای پست‌های محلی را که به طور منظم موضوعات آن منطقه را پوشش می‌دهند، در اولویت قرار می‌دهد. علاوه بر این، تأکید بر موضوع مرجع به این معنی است که گزارش‌های اصلی از تیم‌های خبری آشنا به مکان و موضوع بیشتر ظاهر می‌شوند.

گوگل می گوید ناشران محلی ترافیک بیشتری را برای رویدادهای خبری تحت پوشش منطقه خود دریافت می کنند. ناشران با تخصص در زمینه زمانی که محتوای آنها مرتبط با یک خبر خاص باشد، می توانند همین انتظار را داشته باشند.

اگرچه فهرست خود را در راهنمای رسمی گوگل برای سیستم های رتبه بندی ندارد، رابط جستجوی این شرکت می گوید که Topic Authority چندین سال است که وجود دارد.

موضوع مرجع چگونه کار می کند

سیستم موضوع مرجع از طیف گسترده ای از سیگنال ها برای اندازه گیری سطح تخصص یک نشریه در زمینه های خاص استفاده می کند. سیگنال های اصلی عبارتند از:

  1. قابل توجه بودن برای یک موضوع یا مکان: سیستم‌های Google می‌توانند تشخیص دهند که آیا یک پست به موضوعات یا حوزه‌های خاصی مرتبط است یا خیر.
  2. بینش و گزارش اصلی: سیستم Google نحوه استناد سایر ناشران به گزارش اصلی یک وب سایت را در نظر می گیرد.
  3. شهرت منبع: Google تاریخچه گزارش های کیفی و توصیه های منابع متخصص مانند انجمن های حرفه ای را ارزیابی می کند.

توصیه هایی به ناشران

Google به ناشرانی که می‌خواهند با موضوع مرجع موفق شوند توصیه می‌کند که به ارائه پوشش عالی در زمینه‌ها و موضوعاتی که به خوبی می‌دانند ادامه دهند. از آنجایی که اقتدار موضوع بر نتایج جستجو تأثیر می گذارد، مشاهده تغییرات در پویایی کشف و توزیع اخبار جالب بود. با تأکید بر پوشش محلی و تخصصی، موضوع مرجع منجر به تمرکز مجدد بر گزارش‌دهی عمیق و احیای روزنامه‌نگاری تخصصی شده است.

تاثیر بالقوه بر استراتژی های سئو

Topic Authority سطح دیگری را به ترکیب استراتژیک متخصصان سئو اضافه می کند. این امر اهمیت تخصص، نفوذ و شهرت یک نشریه را برجسته می‌کند و با تلاش‌های مداوم Google برای ارتقای محتوای با کیفیت سازگار است. واضح است که دوران استراتژی های محتوای عمومی و یکسان برای سایت های خبری به پایان رسیده است و کسانی که برای توسعه محتوای معتبر در جایگاه خود سرمایه گذاری می کنند، موقعیت خوبی برای بهره مندی از مزایای این سیستم رتبه بندی جدید خواهند داشت.

منبع خبری