چرا شاگردان زرنگ برای شاگردان تنبل کار میکنند؟

چرا شاگردان زرنگ برای شاگردان تنبل کار میکنند؟

[ad_1]

برخی از افراد قبل از استفاده از فرصت ها صبر میکنند تا همه چیز به طور کامل برای اقدام آماده باشد؛ افراد باهوش بسیار با این معضل دست و پنجه نرم میکنند. 

افراد باهوش و کمالگرا با تحلیل های زیاد باعث از دست رفتن فرصت ها میشوند.

دقت داشته باشید که این فرصت ها هستند که باعث میشوند ما از لحاظ احساسی رشد کرده و از منطقه امن خود خارج شویم. 

فرصت های رشد و پیشرفت بارها در زندگی ما اتفاق می افتد و ما باید از آن ها استفاده کنیم حتی اگر به طور کامل آماده نیستیم. 

 

[ad_2]