چطور کارمندان باهوش را مدیریت کنیم؟

چطور کارمندان باهوش را مدیریت کنیم؟


 

کارمندان باهوش، کارمندانی هستند که توانایی های بالایی برای سازمان دارند؛ این افراد اما لزوماً در رده های بالای سازمانی فعالیت نمیکنند و شاید تحصیلات بالایی هم نداشته باشند و در قسمت های مختلف سازمان حضور داشته باشند. 

اما به نظر شما مدیریت این افراد باهوش آسان است؟ 

پاسخ این است که خیر؛ مدیریت این افراد به اندازه ای که فکر میکنید ساده نیست. 

کارمندان باهوش، دارای ویژگی های خاصی هستند و شما مدیر عزیز! باید بر اساس این ویژگی ها نوع ارتباط را تعریف کنید تا بتوانید از این توانایی ها به درستی استفاده کنید. 

در ذیل چند نکته مهم در برقراری ارتباط با کارمندان باهوش را باهم مطالعه میکنیم: 

1)به کارمندان باهوش،مسائل را کامل توضیح داده و آن ها را متقاعد کنید، چرا که آن ها مثل سایر کارمندان صرفاً چون مدیر هستید با شما موافقت نمیکنند مگر زمانی که از چرایی آن کار اگاه باشند. 

2)هیچ وقت تلاش نکنید از برتر نشان دادن خود به آن ها در بحثها استفاده کنید چرا که اینکار باعث میشود تا حالت تدافعی بگیرند وصحبت های شما را نپذیرند. 

3)برای کارمندان باهوش، وظایف مشخص تعریف کنید و درخواست خود را به طور مشخص برایشان شفاف کنید و اجازه بدهید که آن ها خودشان برای چالش ها راه حل پیدا کنند.