505 کارمند OpenAI تهدید به استعفا کردند

505 کارمند OpenAI تهدید به استعفا کردند


با اینکه برخی رسانه ها به پیوستن سام آلتمن به مایکروسافت اشاره دارن برخی سایت های خبرگذاری دیگه معتقد هستند که سام آلتمن از سوی هیئت مدیره اخراج شده است.

فهرست مطالب

سام آلتمن یکی از برجسته ترین شخصیت های دنیای هوش مصنوعی بوده که سال های بسیاری در OpenAI مشغول به کار بود و با گذشت اتفاقاتی تصمیم به خارج شدن از این شرکت گرفت. با این خبر کمپانی مایکروسافت سریعا او را به سمت خود جذب نمود که طبق اطلاعات بدست آمده خارج شدن سام آلتمن براساس تصمیم گیری خودش نبوده بلکه او توسط هیئت مدیره از شرکت OpenAI اخراج شده است. در همین بین بیش از 500 کارمند رسمی کمپانی هوش مصنوعی OpenAI با تهدید به استعفا مشکلات جدیدی را برای این شرکت بوجود آوردند. بسیاری از انها به دنبال بازگرداندن آلتمن هستند.

متن استعفای برخی کارمندان شرکت بدین شرح است “اقدامات شما آشکار کرده است که شما قادر به نظارت بر OpenAI نیستید.” همچنین گروهی دیگر این قول را به شرکت داده اند که اگر بازگرداندن آلتمن سریعا انجام نگیرد آنها به تعقیب آلتمن خواهند رفت و به مایکروسافت خواهند پیوست. این موضوع میتواند خطرات جدی برای هیئت مدیره و آینده کاری OpenAI را به همراه داشته باشد.

منتخب کاربران